LICYTACJE i OBWIESZCZENIA

Licytacja nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kozienicach 03.04.2024 r.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 14.03.2024 r.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 28.03.2024 r.