O KOMORNIKU

Komornik to funkcjonariusz publiczny prowadzący egzekucję, który wykonuje swoje czynności w sposób przewidziany przepisami ustawy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych. Przy wykonywaniu swoich czynności Komornik Sądowy jest niezawisły i podlega tylko ustawom, orzeczeniom sądowym oraz nadzorowi realizowanemu przez Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa, a także Ministrowi Sprawiedliwości i Krajowej Radzie Komorniczej. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Patrycja Dukat.
Jestem Prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikację jak i asesurę komorniczą odbyłam przy Izbie Komorniczej w Warszawie, natomiast przygotowanie do zawodu zdobyłam w Kancelarii Komorniczej w Piasecznie. Egzekucją sądową zajmuje się już od października 2013 roku, co pozwoliło mi zdobyć solidną wiedzę praktyczną i niezbędne doświadczenie dla wykonywanego zawodu.

Zainteresowanych czynnościami komorniczymi zapraszam do kontaktu w prowadzonej przeze mnie Kancelarii w Kozienicach.

Informuję, iż niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.